Skar Dokusu Revizyonu

Skar (iz-nedbe) revizyonu, daha önce geçirilmiş ameliyat veya bazı kazalar sonucu oluşan izlerin kısmen çıkarılmasına veya hafifletilmesine yönelik cerrahi işlemdir.

ankara yara izi tedavisi

Dokuların gerilimine, anatomik bölgeye göre skar dokusu cerrahi olarak çıkarılır ve uygun bir şekilde tekrar onarılır. İzin yeniden dikilmesinden, izin yönünün değiştirilmesi ve genişliğinin giderilmesine, gerekiyorsa deri nakli yapılmasına kadar farklı uygulamar yapılabilir.

Skar dokusu revizyonu, özel durumlar dışında yaralanmanın üzerinden bir yıl geçmeden yapılmaz. İşlem, lokal veya genel anestezi altında ameliyathane şartlarında yapılır. Ameliyat sonrası izlerin daha az olması için her türlü önlem alınacaktır, ilaçla masaj önerilecektir.