Liposuction - Vakumla Yağ Aldırma

Yağ dokusu, adiposit olarak adlandırdığımız yağ depolayan hücrelerden oluşur ve vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Yetişkin vücutta yeni yağ hücresi oluşmaz. Şişmanlayıp zayıfladıkça var olan yağ hücreleri büyüyüp küçülürler. Vücudumuzda iki tür yağ dokusu mevcuttur. Bunlardan bir tanesi deri altında yer alan ve kilo alıp verdikçe kalınlaşıp incelen yağ dokusudur.

ankara liposuction yağ aldırma

Bu yağ dokusu rejimle ve sporla inceltilebilir. İkinci bir yağ dokusu ise daha derinde yer alır, genetik olarak kodlanmıştır, rejimden ve spordan fazla etkilenmez. Bu yağ dokusu kişinin ailesel ve ırksal özelliklerine göre birikim gösterir. Kişisel farklılıklar göstermekle birlikte, yağlanma kadınlarda sıklıkla kalçalar, bacaklar, basenler ve karında, erkeklerde ise göbek ve belde olur. Erkeklerde ayrıca karın içi yağlanma da sık görülür. Bu sorunun giderilmesi sadece diyet ve sporla olabilir. Karın içi yağlanma özellikle kalp hastalıklarına zemin hazırlar ve giderilmesi önemlidir.

Vücuttaki yağ dokusunun vakum yardımı ile alınmasına “liposuction” yani “yağ emme” adı verilir. Liposuction bir zayıflama ameliyatı değildir. Liposuction, rejim ve spor ile inceltilemeyen bölgelerdeki sınırlı yağ birikimlerini uzaklaştırmaya yönelik bir işlemdir. İşlemin başarısı deri elastikiyetine bağlıdır. Alttaki yağ dokusu boşaltıldığında derinin tekrar kendisini toparlayabilmesi için elastikiyetinin iyi olması gerekir. İdeal liposuction hastası genç, deri elastikiyeti iyi olan ve fazla kilosu olmayan hastalardır. Liposuction kilolu hastalarda da yapılabilir, ancak amaç hastayı zayıflatmak değil, olduğu kiloda daha biçimli bir vücut sağlamaktır. O nedenle litrelerce yağ almak gibi bir amaç da yoktur. Hastayı riske sokmadan alınabilecek en yüksek yağ miktarı, vücut ağırlığının %10'u kadardır. Sonuçları kalıcıdır. Hasta işlem sonrası kilo alırsa, liposuction yapılan bölge de diğer vücut bölgeleri gibi bir miktar kalınlaşır, ancak hiçbir zaman ameliyat öncesindeki gibi bir yığılma gerçekleşmez.

ankara yağ alma liposakşın

İşlem, ameliyathane şartlarında genel anestezi altında yapılır. Liposuction yapılacak alana ve alınacak miktara göre ameliyat süresi değişir. Ameliyatın bitiminde hastaya liposuction yapılan tüm alanı kaplayacak şekilde bir korse giydirilir. Bu korsenin yaklaşık bir ay kullanılması gereklidir. Genellikle altı saat sonra hasta taburcu edilir. Kanül giriş yerlerinde küçük pansumanlar bulunur. İlk 24 saat bu deliklerden kanlı bir sıvı sızar. Hasta iki gün sonra banyo yapabilir. Üç gün sonra kontrole gelir ve sonrasında işine dönüp normal günlük aktivitelerine başlayabilir, araba kullanabilir. İlk bir ay yürüyüş dışında spor yapmaması gerekmektedir.

Erken dönemde oluşabilecek ciddi komplikasyonlar arasında kanama, akciğer embolisi, yağ embolisi ve organ yaralanmaları sayılabilir. Yağ embolisi son derece nadirdir. Liposuction sonrası daha çok estetik sorunlar yaşanır. Bunlar arasında; deride dalgalanmalar ve düzensizlikler, liposuction yapılan bölgede çökmeler, deride renk değişiklikleri, vücut kontur bozuklukları sayılabilir. Bu tür sorunların iki önemli sebebi vardır: Yöntemin yanlış uygulanması ve gerektiğinden fazla yağ alınması; deri elastikiyetinin kötü olması. Ancak işlem düzgün yapıldığında ve normal sınırlarda yağ alındığında son derece güvenlidir.

ankara liposuction